LiDAR: De Verkeersteller van de Toekomst

posted on July 15, 2020 / IN Uncategorized / 2 Comments

Wegbeheerders maken gebruik van verkeerstellingen om onder andere verkeersintensiteiten, samenstellingen van verkeer en verkeersveiligheid te meten. Op basis van deze gegevens kunnen zij beheer en onderhoud aan de wegen plannen en verkeersmaatregelen nemen, mocht de situatie hierom vragen. De huidige technologieën op het gebied van verkeerstellingen gaan al een aantal decennia mee, maar lijken niet toekomstbestendig. Daarom is het hoog tijd om een nieuwe speler met meer toekomstperspectief in dit gebied te introduceren, namelijk: LiDAR.

Waarom LiDAR?

De verkeersteller van de toekomst is real-time, goedkoop, onderhoudsvriendelijk, energiezuinig en overal toepasbaar, waardoor de wegbeheerder overal inzicht heeft in de huidige staat van het verkeer en proactief kan sturen op het verbeteren van de doorstroming en/of vergroten van de veiligheid.

In dit toekomstbeeld zijn de huidige verkeerstellers niet toereikend. Inductielussen zijn duur in aanleg en onderhoud en tevens hinderlijk voor het verkeer wanneer er onderhoud wordt gepleegd. Telslangen zijn tijdelijke meetmethoden en worden niet real-time uitgelezen. Camera’s, relatief nieuw in het veld van verkeerstellers, hebben als nadeel dat ze niet energiezuinig zijn en daardoor externe energievoorzienig nodig hebben.

LiDAR voldoet wel aan deze criteria. Een kleine LiDAR kan namelijk in combinatie met een zonnepaneeltje zelfstandig opereren en is goedkoop in aanschaf en onderhoud. Door de metingen via een energiezuinige communicatietechnologie (zoals LoRaWAN) naar een cloudomgeving te versturen, kan de wegbeheerder real-time inzicht krijgen in de verkeerssituatie op zijn weg.

Hoe werkt LiDAR?

Een LiDAR zendt lasersignalen uit, die door een reflecterend voorwerp worden teruggekaatst en weer worden opgevangen door de LiDAR. De afstand tot het reflecterende voorwerp wordt bepaald door de gemeten tijd die het kost voor de uitgezonden signalen om terug te keren. LiDARs worden onder andere door Tesla gebruikt om de omgeving rondom de auto in kaart te brengen. Geavanceerde LiDARs kunnen afstanden tot enkele honderden meters meten, echter hoeft een LiDAR voor een verkeerstelling niet verder te kijken dan de wegvlakken waarop de meting wordt uitgevoerd.

In de tijd dat een verkeersdeelnemer de LiDAR passeert, is er een verandering in gemeten afstand door de LiDAR. Aan de hand van de afstand tot de verkeersdeelnemer, dat bepaalt in welke sectie de verkeersdeelnemer voorbij kwam gereden/gelopen, en de totale detectietijd kan een classificatie gemaakt worden van het type verkeersdeelnemer, zoals bijvoorbeeld voetganger, fietser, personenvoertuig en vrachtwagen.

Hoe nauwkeurig is LiDAR?

LiDARs zijn er in alle soorten en maten waarbij de prijzen variëren van enkele tientjes tot duizenden euro’s. Hoe geavanceerder de LiDARs, des te nauwkeuriger ze kunnen meten, maar tegelijkertijd zijn deze ook een stuk duurder dan de minder geavanceerde LiDARs. Daarnaast geldt hoe geavanceerder de LiDAR, des te meer energie het consumeert.

Vanuit de ideologie dat de verkeersteller van de toekomst goedkoop en energiezuinig moet zijn, is het interessant om te onderzoeken hoe goed een simpele LiDAR presteert. Machine learning tools kunnen hierbij helpen. Daarnaast is de ontwikkeling van classificatie-algoritmes essentieel om de verschillende type verkeersdeelnemers van elkaar te kunnen onderscheiden.

Vanuit de ideologie dat de verkeersteller van de toekomst goedkoop en energiezuinig moet zijn, is het interessant om te onderzoeken hoe goed een simpele LiDAR presteert. Machine learning tools kunnen hierbij helpen. Daarnaast is de ontwikkeling van classificatie-algoritmes essentieel om de verschillende type verkeersdeelnemers van elkaar te kunnen onderscheiden.

Future-proof verkeersmonitoring

De toekomstige verkeersmonitoringswereld waarin steeds meer data verzameld wordt ter ondersteuning voor het nemen van beslissingen, verlangt een verkeersteller die real-time werkt, goedkoop is in aanschaf, vrij van onderhoud en overal geplaatst kan worden. De huidige verkeerstellers voldoen niet aan deze eisen, maar gelukkig is er met LiDAR een nieuwe technologie op komst die wel future-proof is.

  By admin

  2 Comments

  Please use the form to leave a comment

   • Pim
    Posted on July 16, 202011:41 Reply

    Waar staat de afkorting LiDAR voor?

    • admin
     Posted on July 22, 202010:06 Reply

     De afkorting LiDAR staat voor LIght Detection And Ranging of Laser Imaging Detection And Ranging

  Page 1 of 1

  Leave a comment.